Pokus o průlom e-mailů v církevní instituci

Kybernetický zločin je dnes ve světě prakticky na denním pořádku a působí takříkajíc všude, kde může získat cenné informace buď k finančnímu obohacení, anebo k získání vlivu na masy lidí.
ruce programátora

Hackeři se nezastaví před ničím, ani před církví

Na počátku 21. století by se mohlo zdát, že vliv církve na život a rozhodovací proces lidstva neustále slábne, ale není tomu tak docela pravda. Liší se to pochopitelně oblastmi a regiony, nicméně zdaleka neplatí tvrzení, že se zánikem středověkých zvyklostí umlkla činnost církví jako takových.
Například pravoslavná církev ve státech bývalého sovětského bloku zasahuje do života tamních obyvatel značným způsobem. Platí to i o Ukrajině, resp. patriarchátu v Kyjevě, který se o vliv na myšlení a chování lidí přetlačuje s tím moskevským. V současné době se k ukrajinské větvi pravoslavné církve hlásí zhruba 45 procent lidí, k moskevské pouze 21 procent.  
tvář hackera
Konstantinopolský patriarcha Bartoloměj je na Ukrajině nejvyšší zdejší duchovní autoritou. Ten také může rozhodnout o tom, zda bude v otázce pravoslavné víry v budoucnu Kyjev na působení ruského vlivu nezávislým. Ve skutečnosti došlo k oddělení tamního patriarchátu již po rozpadu mocnosti Sovětského svazu v první polovině 90. let, ale jen k pomyslnému. O nastolení skutečné autonomie nezávislé na Rusku se prozatím pouze usiluje.

Útok počítačových pirátů na sekretariát patriarchy Bartoloměje

Právě z tohoto důvodu se patriarcha Bartoloměj stal terčem útoku počítačových pirátů na e-mailové schránky. Celkem šlo o necelých pět tisíc napadených mailů zaměstnanců sekretariátu, přičemž samotný patriarcha žádnou svou vlastní schránkou nedisponuje. Údajně šlo o útok ze strany Ruska, resp. pirátské skupiny označované názvem Fancy Bear. Tato skupina je také podezřelá z útoku na výpočetní techniku Demokratické strany ve Spojených státech. Samotná ruská pravoslavná církev se však k tomuto incidentu nevyjádřila, pouze tvrdila, že o útocích hackerů vůbec neměli tušení.