Něco z historického vývoje peněz a obchodování


Rané peníze –1000 let př. n. l.
Jako prostředky placení se všeobecně přijímají ozdobné předměty, zbraně a věci náboženského a obřadného významu.
V Evropě si obchodníci vyměňují kovové kroužky a spirály.
V Indii, Číně a na Blízkém východě se jako platidlo směňují ulity mořských plžů zavinutců. S postupem rozvoje obchodu se používání těchto ulit rozšiřuje po Asii, Africe a tichomořských ostrovech.
čínská mince
Kovové peníze – asi 800 – 500 př. n. l.
Objevují se první mince s pevně stanovenou hodnotou. Čínští obchodníci si vyměňují měděné kotoučky. V Lýdii – dnešní Turecko – razí obchodníci mince ze slitiny zlata a stříbra.
7. století př. n. l.: městské státy kolem Egejského moře vydávají mince z drahých kovů, nesoucí státní znaky
6. století př. n. l.: v Lýdii se vyrábí první mince z ryzího zlata a stříbra, vesměs se zaručenou hmotností
kříž duchovní
Mezinárodní systémy – 1100 n. l.
Směnky – písemné přísliby zaplacení k budoucímu datu – vydávají je obchodníci a banky, chtějí-li poskytnout obchodní úvěr. Ve Franci se s těmito směnkami obchoduje, což později přispělo ke vzniku burzy.
1252 – město Florencie razí fiorini d´oro (zlaté květy) – zlaté mince nesoucí vyobrazení lilie. Díky svému využití v mezinárodním obchodě se stávají ceněnými po celé Evropě. Za hranicemi Itálie se jim říká florény
koruna a cihla

Kapitálové trhy – 1500 n. l.
Objevují se akciové společnosti zakládané skupinami vlastníků ke společnému financování nového podnikání. Firmy získávají výsady k průzkumu a kolonizaci nových území.
1555 – angličtí obchodníci působící v Rusku zakládají první akciovou společnost The Muscovy Company
1600 – je založena akciová Východoindická společnost, jež má obchodovat ve východní a jihovýchodní Asii
Bankovnictví a papírové peníze – 1657
Provoz zahajuje Stockholmská banka – první banka založená i s úvěrovým oddělením. V roce 1661 vydává první evropské bankovky. V roce 1664 nastává v důsledku špatných úvěrů její krach.
1668 – pád Stockholmské banky vedl k vytvoření první centrální banky na světě – státem vlastněné Švédské banky