Co dokáže solární plachta na bazén

Chrání před spadem nečistot – jedním z hlavních důvodů, proč si majitelé bazénů pořizují krycí plachty, je ochrana před nečistotami z ovzduší v době, kdy bazén není v provozu. Tímto způsobem lze zabránit zhoršení jakosti vody díky částečkám prachu, rostlinnému pylu, listům, stéblům trav a mimo jiné i nebezpečným chemikáliím, které se vyskytují v ovzduší, jako jsou těžké kovy, oxid siřičitý a další neviditelné aerosoly a jemné pevné částice.

hladina bazénu

Snižuje vodní výpar – čím větší plocha, tím více vody se odtud vypaří do ovzduší. U menších nadzemních bazénů na zahradě může jít o desítky litrů vody denně, středně velké nádrže o rozměrech řekněme 10 x 4 metry ztrácí denně zhruba 200 litrů vody, větší koupaliště za den odpaří i několik kubíků vody. Tomuto jevu dokáže solární plachta efektivně https://www.seduo.cz/jak-efektivne-zpracovavat-ukoly-a-informace bránit.

boty na hladině

Pomáhá udržet potřebnou teplotu – polyetylen a vzduch v bublinkách mají svým způsobem i tepelně izolační vlastnosti. Že vzduchové bubliny, jakožto součást stavebních materiálů, snižují tepelný únik z budov, je známo již z historie. Kupříkladu před mnoha desítkami let si stavěli horníci a hutníci domy z opukového kamene a mezi vnějším a vnitřním pláštěm zdiva se nacházela vzduchová štěrbina, zhruba na šířku cihly, která měla mít právě tuto funkci. Domy pak lépe udržovaly teplo v zimě a zároveň chránily před letním vedrem. Vzduch v bublinkách solární plachty na bazén Chlorito rovněž brání úniku tepla z vody, takže se tím ušetří výdaje na ohřev a zvýší se komfort využívání zahradního bazénu.

Nepotopí se – bublinky uvnitř fólie zajišťují ještě jednu důležitou funkci, a sice aby se solární plachta nepotápěla pod hladinu. Zdá se to být jako malichernost, ale kdybyste pokládali na hladinu plachtu rovnou, musela by být proti potopení zajištěna nějakými kotvícími prvky a v případě bublinek nic takového není nutné.