Top 4 krásných českých jmen

Česko má mnoho překrásných jmen a příjmení. Pojďme se na to podívat a zhodnotit názor většiny z Čechů. Začneme dívkami.

1.       Eliška

Jméno hebrejského původu, které znamená Bůh je má přísada je České pojmenování křestního jména dívky. Dříve se používalo označení Alžběta. Typické přezdívky pro Elišku jsou Eli, Elča či Elda.
logo original

2.       Tereza

Tereza je ženské jméno nejasného původu, spojováno s ostrovy Thera. Avšak je překládáno i s řeckými slovy ochrana. V Česku je přes 70 tisíc žen s tímto jménem. Odvozeninou je Réza, Terezia či Theresa, které pochází z angličtiny.

3.       Anna

Jméno nosí přes stovky tisíc žen v České republice. Stejně jako Eliška je Anna původem hebrejského a znamená milá. Domácké podoby jsou Anička, Any a Annie. Děti s jménem Anna se objevovaly nejvíce jako šlechtičny a panovnice. Anna Braniborská, Anna Jagellonská a spoustu dalších.
skupina koukající do země se směje

4.       Kateřina

Pojmenování pochází ze starořeckého jména, které znamená čistá. Pokud uslyšíte kamarádku volat jménem, bude to zaručeně Káťo nebo Kačí. Přesto má Kateřina překlad od mnoha jazyků. Například irsky Caitlíona, norsky Kari, polsky Katarzyna a tak dále.

 

1.       Jan

Přejdeme na mužská jména a první je českého původu a pochází z hebrejského a znamená Hospodin je milostivý. Z němčiny se občas používá Hans – Johannes. Zapomněla jsem zmínit, že toto jméno bylo také používáno v historii mnoha papeži a vládci. Jako slavný Jan Nepomuk nebo Jan Hus.

2.       Jakub

Opět jméno hebrejského původu, ale v Česku je velmi oblíbené. Jakub se objevil i v Bibli a mnoho věřících chová k Jákobovi respekt. Domácí forma je většinou Kuba, Jakoubek.

3.       Tomáš

Konečně žádný hebrejský původ, ale aramejský, který znamená dvojče. Ve světe se využívá více poté Thomas anglicky, Tommaso italsky, Tomasz polsky.

4.       Jiří

A posledním dnešním jménem je Jiří. Vlastní řecký původ s významem zemědělec. Velmi zvláštním pojmenováním je Yuriy, který k mému údivu nosí okolo 3 tisíc mužů. Ale původ může být i z ostatních národů, jako třeba staroslovanský či ruský.

A jaké jméno byste dali svým potomkům?