Historie a současnost internetu

Internet je systém propojených počítačových sítí, ve kterých spolu počítače komunikují za pomocí protokolů TCP/IP. Cílem je bezproblémová komunikace kdekoli po světě. Slovo internet vzniklo z předpony Inter (mezi) net (network – síť). Původně se jednalo pouze o označení jedné ze sítí, avšak postupně se název změnil a označuje kompletně celou síť.

První vize sítě, podobné dnešnímu internetu pochází z roku 1946. V roce 1958 byla založena agentura ARPA, díky níž byl 29. 10. 1969 zprovozněn ARPANET, který obsahoval 4 uzly a spojoval univerzitní počítače po USA. Počet uživatelů a připojených počítačů exponenciálně roste a v současné době již propojuje celý svět.
Zeměkoule a data

Český internet se začíná objevovat v roce 1990, kdy u nás existovaly pouze pevné linky. Postupně se technologie zlepšovala. Pokusy o připojení k internetu proběhly v listopadu 1991. V současné době snad v republice nenajdete počítač, který by neměl možnost připojit se k celosvětové síti – internetu. V devadesátých letech se však jednalo spíše o výjimku.
notebook s připojením

Internet nám nabízí hodně možností, jak jej využít. Asi nejvyužívanější funkcí je systém webových stránek, které se zobrazují za pomocí webového prohlížeče. Používají protokol HTTP nebo HTTPS. Spousta uživatelů internetu se omezuje pouze na tuto možnost, i když nám toho Internet nabízí mnohem více. Další velice oblíbenou funkcí je elektronická pošta, neboli e mail. V posledních letech emaily nahrazuje spíše instant messeging – online komunikace mezi uživateli v reálném čase. Za pomocí internetu můžete telefonovat, sdílet své soubory, fotky i videa, připojit se ke vzdálenému počítači nebo třeba hrát online hry.

Síť internet už dnes pokrývá téměř celý svět. Je opravdu jen málo míst, na kterých není vůbec možnost se připojit k internetu a v podstatě už si to dnes nedokážeme ani představit. Internet se stal součástí našich životů a je jen těžko nahraditelný.