Bankéř Muhammad Yunus

Originální myšlenka

Muhammad (narozen 28. června 1940) byl velice chytrý již jako dítě. Vystudoval dvě univerzity a jeho budoucnost byla velice slibná, což se také během dalších let potvrdilo.
čluny v Bangladéši

Když v roce 1974 zažil v Bangladéši hladomor, tak se mu v hlavě zformoval nápad, díky kterému se stal známým ve světě ekonomiky. Jeho myšlenka spočívala v tom, že klasické banky chudým lidem nepůjčí peníze, protože zde byla vysoká pravděpodobnost, že by se jim peníze nevrátily. Tak v roce 1976 založil Grameen Bank. Jedná se o mikro finanční model banky, která měla poskytovat půjčky chudým bangladéšským občanům. Systém byl založen na neformálních skupinkách, které se scházely jednou týdně, aby prodiskutovaly své obchody s bankou a zároveň se navzájem podpořily v pokusech o ekonomický růst. Většinou klientelu banky Grameer Bank tvořily ženy, protože bylo dokázáno sociálnímy testy, že ženy půjčené peníze opravdu investují do potřebných věcí a své dluhy splatí při první příležitosti.
stará žebračka

Tento systém zanedlouho přijaly i rozvojové země. (Mezi nimi i Spojené státy.) Udržuje se do teď a neustále se rozvíjí.

Jako vedoucí v Grameer Bank uvedl časem nový program

Přítomnost

V roce 2011 byl odvolán z funkce vedoucího banky. Důvodem byl jeho věk 70 let, který překračoval o deset let maximální hranici stáří pro výkon vedoucí funkce. Muhammad podal stížnost, ale ta nebyla vyslyšena. Mimo kladných ohlasů sklidila Grameer Bank i negativní zpětné vazby.

Rozhodl se proto o pokus založit novou politickou stranu. Jeho myšlenka byla, že vyzve občany Bangladéše, aby mu zaslali dopisy, ve kterých uvedou, co by měl jako dokonalý politik splňovat. Cílem bylo vytvořit čistou demokracii. Plánem bylo obsadit všechna křesla v parlamentu. To se mu nepovedlo, a tak od realizace jeho vize ideální demokracie upustil.