Šetřit energii s rozumem

O programu Nová zelená úsporám si na internetu můžete přečíst vše, co vám tento program v současnosti nabízí.  Je velmi důležité, aby váš projekt na úsporu energie byl dobře připravený, bez chyb. Musí v každém případě splňovat podmínky směrnice, které jsou pro úsporu energie přesně stanoveny.
modré okna
V rámci čerpání dotací v roce 2017 budou přibývat kontroly ze Státního fondu životního prostředí., než bylo v minulých letech. Kontrola například zjistí, že úprava rodinného domu (nebo bytových domů) nesplňuje dané požadavky na úsporu energie. Potom majiteli domu hrozí to, že bude muset peníze z dotace vrátit, nebo dům opravit tak, aby dané podmínky splnil. A to jsou další zbytečné finanční náklady.
 
         Aby nedošlo k nesrovnalostem v projektové dokumentaci, dodržujte tyto zásady:
Ø  Nechte si vystavit odborný posudek – nešetřete na něm.
Ø  Dodržujte schválenou projektovou dokumentaci. V žádném případě se při stavbě od ní neodklánějte.
Ø  Nesouhlaste se stavebními změnami, které nejsou v dokumentaci. Pokud stavební firma nabízí něco jiného, nepodlehněte jejímu tlaku.
Ø  Nekupujte materiál předem.Nejdříve musíte znát přesně podmínky pro dotaci.
Ø  Využívejte pouze materiály, které jsou uvedeny v podkladech.
Ø  Vyvarujte se předložením faktur na práce, které nikdy nebyly provedeny.
 
 
Je důležité si uvědomit, že čím více chcete snížit energetickou náročnost rodinného domu formou zateplení, tak výše podpory, kterou chcete získat, bude záviset na tom, jak bude zateplení kvalitní a rozsáhlé. Máte možnost získat max. 30%, 40% nebo 55% celkových nákladů, které na realizaci vynaložíte.
růst peněz
Pokud v rodinném domě, který budete zateplovat máte už lokální zdroj tepla na tuhá paliva (uhlí, uhelné brikety, koks nebo mazut), budete si muset povinně vyměnit tento zdroj za ekologický šetrný zdroj, například za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo plynový kondenzační kotel.)
Co se týká využití efektivních zdrojů energie, podmínky pro získání dotace na tyto zdroje jsou popsány v programu Nová zelená úsporám v oblasti C.