Jak se zbavit finanční tísně?

Za dávných dob nebyly peníze tak hojně rozšířené mezi lidmi, a z toho pramenilo mimo jiné i to, že se soukromým podnikatelům vesměs nevedlo zase až tak skvěle. Sice bývali na svoji dobu docela úspěšní, ale přesto neměli takové příjmy, jaké obvykle mají naši současníci. A těch vysloveně bohatých mezi nimi bývalo pomálu.

peníze jeny

Pak přišel socialismus a po většinu jeho trvání zákaz soukromých podnikatelských aktivit. V té době se sice soukromě podnikat nesmělo, ale přesto se tak vlastně nejednou dělo. Jen to bylo tu více a tu méně trestné a říkalo se tomu dejme tomu melouchaření, podpultový prodej nedostatkového zboží, veslování atd. A byť tehdy měli podobní podnikavci načerno i slušné peníze, nebyla to z dnešního úhlu pohledu vůbec žádná sláva. Zejména vezmeme-li v potaz možnosti tehdejších podnikavců, kteří si toho stejně jako ostatní lidé také nemohli zase až tak moc koupit, a navíc si s penězi museli počínat velice obezřetně, aby se jim na nějakou tu černotu nepřišlo.

A když to srovnáme s dneškem, musíme uznat, že se naši současní podnikatelé mají docela dobře. I když i dnes platí, že se různým soukromníkům na různých místech a v různých oborech v různých dobách daří různě. A zatímco si někteří mastí kapsu, jiní do ní mají spíše hluboko. Nebo mají dokonce jednu kapsu prázdnou a druhou vysypanou.

japonské peníze

A co dělají dnešní neúspěšní podnikatelé, když se chtějí mít ve špatných časech stejně dobře jako jejich úspěšnější konkurenti? Ano, někdy si dokonce musí vzít půjčku, když to jinak nejde. A když pak s takovou půjčkou postaví své podnikání na nohy, mají vyhráno.

A kterou půjčku si ti ne zrovna úspěšní podnikatelé berou? Vhod jim přichází hlavně nebankovní hypotéka bez registru, a sice proto, že u ní se nemusí plnit tolik podmínek, aby se tato stala dostupnou. A když je možné tady získat půjčku snadno, proč by se o ni mělo usilovat někde jinde, že?