K čemu slouží zařízení OCD fulltone v2

Snad každý z nás někdy navštívil akci jako je ples či zábava. Všichni tak víme, že jejich nezbytnou součástí je i hudební produkce. Tu na těchto menších akcích nejčastěji obstarávají amatérské hudební kapely. Ty obvykle nemají své vlastní písničky, nýbrž hrají díla jiných interpretů.

To však není ani zdaleka tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Je totiž potřeba vzít v úvahu, že úroveň muzikantů těchto amatérských kapel i jejich vybavení nemusí odpovídat tomu, které najdeme u profesionálních hudebníků.

hudba2

Proto nestačí si jen k dané písničce opatřit noty a nacvičit ji. Nejprve je potřeba ji upravit a přizpůsobit možnostem a dovednostem dané kapely. Tento proces obvykle probíhá na počítači za pomoci nejrůznějších hudebních programů.

Ty ovšem nestačí. Často je nutné také vytvořit nejrůznější zvukové efekty, které bývají nad síly a možnosti oněch amatérských muzikantů. Proto se používají zařízení, která dovedou tyto efekty reprodukovat. Jedním z těch nejčastěji používaných je pak OCD fulltone v2 Feedback pedals. Ten používají jak amatérští, tak profesionální interpreti.

Jeho výhodou je, že nabízí širokou škálu zvuků, které je s jeho pomocí možné vytvořit, a které dovedou dobře podkreslit hudební představení. I když totiž kapela hraje naživo, jen málokdy se obejde bez alespoň částečného podkreslení, nejčastěji pak právě těmito zvuky.

hudba8

Možná to běžnému posluchači na první pohled nemusí být zřejmé, avšak kvalita produkce je velmi důležitá. Právě ona totiž rozhoduje o úspěchu či neúspěchu dané kapely, a to i té amatérské. Pokud totiž hrají dobře, jejich vystoupení se bude více líbit. A čím více se bude líbit, tím větší úspěch bude mít i daná akce, a tím více peněz budou mít pořadatelé za lístky. A tím je i pravděpodobnější, že si danou kapelu opět najmou.

Je tedy jasné, že tato zařízení jsou v naprosté většině případů skutečně nezbytná. A je to dobře – díky tomu můžeme poslouchat lepší muziku.